×
IMPLICĂ-TE

Consiliul local Dănceni se convoacă în ședință ordinară!

În conformitate cu Dispoziția nr. 53 a Primarului satului Dănceni, se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Dănceni, pentru data de 26.03.2024, ora: 15:00

Cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la expunerea la licitație publică de dare în locațiune a unei încăperi;

        Raportor: Dl Ursu Vitalie, președintele Comisiei de specialitate

2. Cu privire la expunerea la licitație publică de vînzare-cumpărare a bunului imobil; 

        Raportor: Dl Munteanu Dumitru, președintele Comisiei de specialitate.

3. Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare;

       Raportor:Dna Antonov Iana , președintele Comisiei de specialitate. 

4. Cu privire la aprobarea materialelor de corectare a erorilor terenului cu nr. cadastral 5516109.1421 cu suprafața  0,0582 ha;

       Raportor: Dna Antonov Iana, președintele Comisiei de specialitate.

5. Cu privire la aprobarea materialelor de corectare a erorilor terenurilor cu nr. cadastral268 cu suprafața 8,71 ha și 5516104.282 cu suprafața 10,1622 ha;

      Raportor: Dna Antonov Iana, președintele Comisiei de specialitate.

6. Cu privire la aprobarea materialelor de corectare a erorilor terenului cu nr. cadastral 5516109.263 cu suprafața de 0,1190 ha;

       Raportor: Dna Antonov Iana, președintele Comisiei de specialitate.

7. Cu privire  la anularea obligațiilor fiscale ale contribuabililor;

      Raportor: Dl Munteanu Dumitru, președintele Comisiei de specialitate.

8. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în instituția preșcolară;

      Raportor: Dl Munteanu Dumitru, președintele Comisiei de specialitate.

9. Cu privire la repartizarea soldului disponibil a primăriei satului Dănceni.

     Raportor:Dl Munteanu Dumitru, președintele Comisiei de specialitate.

10. Cu privire la executarea bugetului la situația din 31.12.2023.

      Raportor:Dl Munteanu Dumitru, președintele Comisiei de specialitate.

11. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe aflate în folosinţa Primăriei Dănceni.

       Raportor: Dl Munteanu Dumitru, președintele Comisiei de specialitate.

12. Cu privire la darea de seamă a întreprinderii municipale ,, Dănceni servicii”.

       Raportor: Dna Cepeli Elena, contabil al întreprinderii.

13. Cu privire la întărirea statelor de personal ale Întreprinderii municipale ,, Dănceni servicii”.

       Raportor: Dna Cepeli Elena, contabil al întreprinderii

14. Cu privire la aprobarea Politicii de securitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

       Raportor: Dna Primar, Butuc-Guranda Victoria

15. Cu privire la participarea Primăriei Dănceni, Raionul Ialoveni în calitate de membru fondator la constituirea asociației de Dezvoltare Intercomunitară- Durabilitate prin Solidaritate;

       Raportor: Dna Primar, Butuc-Guranda Victoria.

16. Cu privire la raportul de activitate a primarului pentru anul 2023;

     Raportor: Dna Primar, Butuc-Guranda Victoria.