×
IMPLICĂ-TE

Anunț licitație cu strigare!

Primăria s. Dănceni, r-nul Ialoveni,  anunță  pentru data de 10.04.2023, ora10-00, în incinta Primăriei, desfășurarea licitației „cu strigare” de vânzare-cumpărare a terenului cu nr. cadastral 5516113925, S = 0,01 ha,  intravilan, aferent obiectivului destinat construcției.

Prețul – 200 000,00 lei.

Taxa de participare ­- 1200 lei pentru persoane juridice și 600  lei pentru  persoane fizice, la contul IBAN MD34TRGDAT14221155160000.

Acontul -10% din prețul inițial, la contul IBAN MD52TRPCDR518410A01492AA.

Cererile  de participare se vor depune până la data de 07.04.2023, ora 16-00.

Tel. 026834236, 026834238 .