×
IMPLICĂ-TE

CONSULTARE PUBLICĂ a proiectului de decizie cu privire la stabilirea contribuției pentru conectare la rețeaua de canalizare

APL Dănceni propune spre consultare publică proiectul de decizie cu privire la stabilirea contribuției pentru conectarea gospodăriilor la rețeaua de canalizare și stația de epurare din s. Dănceni.

Contribuția parțială din partea beneficiarilor este o condiție obligatorie. Astfel, conform prevederilor contractului cu Fondul Ecologic Național, contribuția localității este de 15% din suma contractului în valoare de 22 826 708,37 MDL.

Suma propusă de 2.000 (două mii) MDL per gospodărie este una de referință, nu finală. Vom face o analiză și, urmare a rezultatelor consultărilor, Consiliul Local va decide asupra sumei finale.